מחלקות ותפקידים

מחלקות ותפקידים

תפקיד

שם ומשפחה

טלפון

email

מנהל פרוייקט:
איפיון וחווית משתמש.

מר' ערן שושנה

0545617000

eran@atarix.co.il

מנהלת הסטודיו:

עיצוב ממשק
וחווית משתמש

גב' קרן מולכו

048727969

design1@atarix.co.il

מפתח ראשי

צד שרת וצד לקוח

מר' דור מוסקוביץ

04-8727969

dev@atarix.co.il

אסטרטגיה וניהול תוכן

ד"ר לימור וינטר

04-8727969

mcm@atarix.co.il

מנהלת
אדמניסטרטיבית

גב' רינת חסין

048727969

office@atarix.co.il

 

 

 

 

WhatsApp chat